Tietosuojaseloste

My Two Cents Oy:n tietosuojaseloste, päivitetty 7.11.2023.
Hanaa-media on My Two Cents Oy:n aputoiminimi.

Rekisterinpitäjä

My Two Cents Oy (Y-tunnus 3384006-5)
Haikanvuori 4
33960 Pirkkala
info@hanaa.fi

Miika Wuorela
miika.wuorela@hanaa.fi

Rekisterin nimi
My Two Cents Oy :n markkinointi-, tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisterit.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään My Two Cents Oy :n tuotteiden toimitukseen, suoramainontaan, myyntiin, laskutukseen, mielipide- tai markkinatutkimuksiin, sekä muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä. Tietoja voidaan hyödyntää myös tarjousten, etujen, tilaisuuksien tai muiden markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen laissa säädetyissä rajoissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilaisuuksien, messujen sekä muiden tapahtumien ilmoittautumisten yhteydessä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi laskutustietoja säilytetään viisi (5) vuotta kirjanpitolain nojalla.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, markkinointiluvan antaneita tai palvelun tilanneita. Rekisteröidyn itsensä syöttämät tiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi sähköposti, puhelinnumero, ammattinimike, osoite, syntymäaika. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus. Lisäksi markkinointitoimenpiteiden yhteydessä saatetaan tiedustella tietoja markkinointiluvista ja -kielloista sekä tietoja toivotuista yhteydenpitomuodoista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään My Two Cents Oy:n palveluita.

  • My Two Cents Oy:n verkkosivuilta yhteydenottolomakkeet, markkinointiarpajaiset, -kilpailut, uutiskirjeen tilauslomakkeet ja My Two Cents Oy :n tapahtumiin ilmoittautumisista sekä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.
  • Asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

My Two Cents Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä My Two Cents O:n kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvattomalta pääsyltä estetään myös. mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot sekä vaatia häntä koskevien tietojen korjaamista, täydentämistä ja poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Tarkistuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästekäytännöt

My Two Cents Oy voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet.

  1. My Two Cents Oy käyttää Hanaa.fi -verkkosivustolla evästeitä sivuston toiminnallisuuksien ja suorituskyvyn kehittämiseen taatakseen parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.

Hanaa.fi -sivustoilla kerätään seuraavanlaisia evästeitä:

  1. Toiminnalliset evästeet: Mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen ja ostoskoriominaisuudet.
  2. Analytiikka ja liiketoiminnan raportointi: Mahdollistavat sivustojen käyttökokemuksen parantamisen, sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
  3. Mainonnan kohdentaminen ja markkinointi: Mahdollistavat käyttäjälle sivustojen käyttöön perustuvan kiinnostavan sisällön kohdennetun tarjoamisen.

Evästeiden hallintaan tästä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Scroll to Top